Wraz z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności na cały 2020 rok, zapraszamy do prenumeraty naszego papierniczego miesięcznika oraz do współtworzenia treści poszczególnych wydań.

W numerze 1/20 m.in.: