Stowarzyszenie Papierników Polskich

SEMINARIUM

Papiernictwo w stuleciu niepodległości

Seminarium odbyło się 22 listopada 2018 r. w hotelu Novotel Centrum w Łodzi.

Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Papierników Polskich.

 Andrzej Głębowski i Jan Bałchan poprowadzili pierwszą sesję seminarium

 Andrzej Głębowski, wiceprezes SPP otworzył seminarium i przywitał przybyłych gości

„Dlaczego udało nam się w 1918 r.? Refleksje nt. polskiej niepodległości”,
wygłosił dr hab. Jacek Pietrzak, prof. UŁ, Instytut Historii UŁ

„Początki ruchu stowarzyszeniowego papierników w Polsce:

okres międzywojenny (1918-1939)”,

przedstawił dr inż. Józef Dąbrowski

 

„100 lat zmagań papierników na 100-lecie Niepodległości”, Janusz Gradecki

„Organizacje polskiego przemysłu w ostatnim stuleciu”,

dr hab. Maciej Szymczyk, prof. WSH, Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój

 

Tak zakończyła się Sesja I seminarium.

Przerwa na kawę i ciastka pozwoliła przybyłym na wymianę myśli i spostrzeżeń na temat przedstawionych referatów.

Zapoznać się również można było z wydawnictwami SPP i Przeglądem Papierniczym

Sesję II poprowadzili Małgorzata Michniewicz i Maciej Szymczyk

Pierwszy referat II Sesji pt. „Miłości Piłsudskiego”

zaprezentowała  prof. dr hab. Jolanta Daszyńska, Instytut Historii UŁ

„PWPW S.A. – symbol 100 lat niepodległości Polski. Historia i współczesność PWPW S.A.” Referat wygłosił dyr. Paweł Rędzikowski z PWPW

„Rola technikum papierniczego we Włocławku w kształceniu kadr dla przemysłu”

prof. dr hab. Kazimierz Przybysz

„Właściciele fabryk papieru w II Rzeczpospolitej”

Jan Bałchan, Muzeum Papiernictwa

„Franciszek Jeziorański i jego dzieło”, Leszek Goetzendorf-Grabowski

Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja i wymiana spostrzeżeń

Po zakończeniu seminarium uczniowie szkoły papierniczej wręczyli pamiątkowe kubki

Katarzynie Godlewskiej, Dyrektor Biura SPP

 

Pamiątkowy kubek papierników otrzymał również prof. Wandelt, red. naczelny Przeglądu Papierniczego z okazji urodzin

Na zakończenie wszyscy przybyli zostali zaproszeni na uroczysty obiad w hotelowej restauracji.