Artykuły naukowo-badawcze publikowane w „Przeglądzie Papierniczym” są recenzowane.

 

 

Prace naukowo-badawcze publikowane w naszym miesięczniku recenzują:

 

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski (WOiZ PŚ),

dr hab. inż. arch. Marcin Brzezicki (WA PWr),

dr inż. Jacek Hamerliński (COBRPP),

dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof PW (WIP IMiP PW),

prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko (IPiP PŁ i Ukrainian Academy of Printing, Lwów),

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (WOiZ PŁ i WZ PW),

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (AT-H w Bielsku-Białej),

dr hab. inż. Izabela Modzelewska (ZP Ekorol),

dr hab. n. o zdr. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. nadzw. IMP (ZZF, IMP),

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło (WIP IMiP ZTP PW),

prof. František Potůček (University of Pardubice),

dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ (IPiP PŁ),

prof. dr hab. inż. Wiktorian Tarnawski

 

 

 

 

Procedura recenezowania (do pobrania PDF)

 

Formularz recenzji (do pobrania PDF)