RYNEK PAPIERNICZY

 

Światowe trendy w dziedzinie papierów graficznych – Tomasz Graczyk

 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

 

Właściwości barierowe współczesnych materiałów opakowaniowych – Janina Leks-Stępień

 

TARGI

 

Paperworld – międzynarodowe targi branży papierniczo-biurowo-szkolnej we Frankfurcie nad Menem

 

Expo Opakowania 2018 – A. Kuźmicki

 

MASZYNY I URZĄDZENIA

 

O usprawnianiu i serwisowaniu maszyn papierniczych na seminarium firmy Valmet – Mariusz Reczulski

 

HISTORIA PAPIERNICTWA – PAPIERNICTWO W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI

 

Seminarium wieńczące papiernicze obchody – Zofia Raczyńska

 

Związek Zawodowy Papierni Polskich – zagadnienia techniczne (cz. 2) – Józef Dąbrowski

 

BIOGOSPODARKA

 

Czy przetwarzanie drewna na energię jest dobre dla środowiska? – oprac. T. Graczyk

 

TECHNOLOGIA

 

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – oprac. M. Reczulski

 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

 

Cyfrowe maszyny drukujące podbijają rynek

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Wymagania wynikające z konkluzji BAT dla procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP. Część III. Konkluzje i techniki BAT odnoszące się do spalania paliw stałych – Małgorzata Michniewicz

 

Z ŻYCIA SPP

 

NAUKA – MASZYNY I URZĄDZENIA

 

Ssące skrzynki Uhle – sposób na kondycjonowanie filców prasowych – Mariusz Reczulski

 

KRONIKA

 

Starania o wpisanie dusznickiego młyna papierniczego na listę UNESCO – Maciej Szymczyk

 

NOWE KSIĄŻKI

 

„Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju” – Marcin Szymański

 

NAUKA – KONSERWACJA PAPIERU

 

Uzupełnianie ubytków w papierowych podłożach fotografii dwu- i trójwarstwowych – wprowadzenie w tematykę – Tomasz Kozielec

 

PERSONALIA

 

Michał Jarczyński ponownie prezesem Arctic Paper

 

NAUKA – PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

Termowizyjny pomiar temperatury wstęgi w procesie produkcji papieru – Paweł Pełczyński, Włodzimierz Szewczyk