RYNEK PAPIERNICZY

 

Zużycie i produkcja papieru i tektury w Polsce w 2018 roku na tle krajów europejskich – Katarzyna Godlewska, Michał Jastrzębski

 

Prognozy rozwoju papierów specjalnych do 2024 roku – Tomasz Graczyk

 

KRONIKA

 

Drugi Europejski Dzień Torby Papierowej

 

Dusznicka papiernia kandydatem Rzeczypospolitej Polskiej do wpisu na listę UNESCO – Maciej Szymczyk

 

Rada Muzeum Papiernictwa – Maciej Szymczyk

 

Serce Europy – miejscem spotkania Zespołów Zarządzających Grupy Model – Katarzyna Ferens-Paczwa

 

FEMAT z nagrodą FEFCO dla Systemu BSE – T. Gajewski

 

MASZYNY I URZĄDZENIA

 

O specjalnych złamywarko-sklejarkach – Krzysztof Głowacki

 

TARGI

 

Taropak pod znakiem e-commerce i robotyzacji

 

Spoglądamy w przyszłość: trendy 2020/21 na targach Paperworld – Mariusz Reczulski

 

ZJAZDY I KONFERENCJE

 

Seminarium Techniczne FEFCO – Agnieszka Werner

 

PAPIER W SZTUCE

 

Papierki czy papierzyska? – Monika Nowakowska

 

Dobry design kocha tekturę falistą – oprac. E. Włodarczyk

 

NOWE KSIĄŻKI

 

Losy Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych na kartach monografii – Michał Jastrzębski

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 

Zofia Raczyńska

 

NAUKA – HISTORIA PAPIERNICTWA

 

Antoine Alexis Auzilly – papiernik z przypadku – Marek Skowron

 

NAUKA – ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

 

Badania czytelności wkładów książkowych łączonych metodą bezszyciową klejową – Svitlana Havenko

 

Z ŻYCIA SPP

 

Wycieczka Klubu Papiernika pod hasłem „Cukier krzepi…” – Stanisław Matczuk

 

Informacje